xs

LOTO MIỀN BẮC - LTMB

XSMB mở thưởng tại Thái Bình Chủ Nhật, 10-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
04,08 12,13,18,18 37 45 52,55,58 60,63,63,63,63,69 70,72,73,73,77 86,88 91,92,95
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
60,70 91 12,52,72,92 13,63,63,63,63,73,73 04 45,55,95 86 37,77 08,18,18,58,88 69
XSMB mở thưởng tại Nam Định Thứ Bảy, 09-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,01,04 12,13 21,22,24,25 33,34 41,47 51,52,53,57 79 85,87,89 92,94,96,96,98,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00 01,21,41,51 12,22,52,92 13,33,53 04,24,34,94 25,85 96,96 47,57,87 98 79,89,99
XSMB mở thưởng tại Hải Phòng Thứ Sáu, 08-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05,05,06,06,06,06,07 15 23,27 39 62,63 71,73,75 81,84,85,86,86,86 93,94,97,97,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
71,81 62 23,63,73,93 84,94 05,05,15,75,85 06,06,06,06,86,86,86 07,27,97,97 39,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Năm, 07-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
13,14,17,17 24,25,27,29 37 40,41,44,46,47,48 51,58 60,61,68,69 73,73,78 91,96,99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
40,60 41,51,61,91 13,73,73 14,24,44 25 46,96 17,17,27,37,47 48,58,68,78 29,69,99
XSMB mở thưởng tại Bắc Ninh Thứ Tư, 06-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,08,08 11,11,12,13,17,19 27,27,27 34,37 44,45 58 60,61,61,62 78 80,88,89,89 92
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,60,80 11,11,61,61 12,62,92 13 34,44 45 17,27,27,27,37 08,08,58,78,88 19,89,89
XSMB mở thưởng tại Quảng Ninh Thứ Ba, 05-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,06,07 21 31,31,36,38 40,41,44 51,51,57,59 61,62,66,66 73,75,75,76,78 81,84 99
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
00,40 21,31,31,41,51,51,61,81 62 73 44,84 75,75 06,36,66,66,76 07,57 38,78 59,99
XSMB mở thưởng tại Hà Nội Thứ Hai, 04-12-2023
Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
05,08 12,16,18,19 20,21,22,23,25 31,31,33,36,37 46,46,47,48 54,54,55,59 75 92,94
Đuôi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Loto
20 21,31,31 12,22,92 23,33 54,54,94 05,25,55,75 16,36,46,46 37,47 08,18,48 19,59

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86