icon-nav

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 13/03/2024 đến ngày 13/04/2024

SốLần xuất hiện
01 3.57% (3 lần)
02 1.19% (1 lần)
03 2.38% (2 lần)
04 1.19% (1 lần)
05 3.57% (3 lần)
06 3.57% (3 lần)
07 2.38% (2 lần)
08 1.19% (1 lần)
09 1.19% (1 lần)
10 1.19% (1 lần)
11 4.76% (4 lần)
12 1.19% (1 lần)
13 2.38% (2 lần)
14 4.76% (4 lần)
15 1.19% (1 lần)
16 1.19% (1 lần)
17 3.57% (3 lần)
18 2.38% (2 lần)
19 0.00% (0 lần)
20 1.19% (1 lần)
21 0.00% (0 lần)
22 3.57% (3 lần)
23 0.00% (0 lần)
24 2.38% (2 lần)
25 2.38% (2 lần)
26 3.57% (3 lần)
27 0.00% (0 lần)
28 2.38% (2 lần)
29 4.76% (4 lần)
30 3.57% (3 lần)
31 2.38% (2 lần)
32 1.19% (1 lần)
33 2.38% (2 lần)
34 4.76% (4 lần)
35 3.57% (3 lần)
36 1.19% (1 lần)
37 1.19% (1 lần)
38 1.19% (1 lần)
39 0.00% (0 lần)
40 3.57% (3 lần)
41 1.19% (1 lần)
42 3.57% (3 lần)
43 2.38% (2 lần)
44 1.19% (1 lần)
45 3.57% (3 lần)
X