icon-nav

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 24/06/2024 đến ngày 24/07/2024

SốLần xuất hiện
01 1.39% (1 lần)
02 0.00% (0 lần)
03 0.00% (0 lần)
04 4.17% (3 lần)
05 1.39% (1 lần)
06 1.39% (1 lần)
07 0.00% (0 lần)
08 2.78% (2 lần)
09 4.17% (3 lần)
10 5.56% (4 lần)
11 4.17% (3 lần)
12 0.00% (0 lần)
13 0.00% (0 lần)
14 0.00% (0 lần)
15 0.00% (0 lần)
16 2.78% (2 lần)
17 1.39% (1 lần)
18 2.78% (2 lần)
19 0.00% (0 lần)
20 1.39% (1 lần)
21 1.39% (1 lần)
22 1.39% (1 lần)
23 6.94% (5 lần)
24 2.78% (2 lần)
25 5.56% (4 lần)
26 2.78% (2 lần)
27 0.00% (0 lần)
28 4.17% (3 lần)
29 2.78% (2 lần)
30 4.17% (3 lần)
31 0.00% (0 lần)
32 1.39% (1 lần)
33 4.17% (3 lần)
34 2.78% (2 lần)
35 1.39% (1 lần)
36 1.39% (1 lần)
37 2.78% (2 lần)
38 5.56% (4 lần)
39 0.00% (0 lần)
40 4.17% (3 lần)
41 1.39% (1 lần)
42 0.00% (0 lần)
43 4.17% (3 lần)
44 2.78% (2 lần)
45 2.78% (2 lần)
X