icon-nav

KQ XS Mega - Kết quả xổ số Mega Vietlott hàng tuần

Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.014.657.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01185

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01183
02 10 30 33 34 40
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
18.500.289.500
Giải nhất
O O O O O
37
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1527
300.000
Giải ba
O O O
24360
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01180
07 11 14 22 29 34
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
2
7.857.866.500
Giải nhất
O O O O O
29
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1660
300.000
Giải ba
O O O
21242
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 27/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01177
06 29 31 35 42 44
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
21.920.780.500
Giải nhất
O O O O O
26
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1257
300.000
Giải ba
O O O
21996
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 20/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01174
08 14 26 28 43 45
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
15.554.264.500
Giải nhất
O O O O O
20
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1200
300.000
Giải ba
O O O
19770
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 13/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01171
01 13 25 30 34 40
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
23.424.929.500
Giải nhất
O O O O O
18
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1117
300.000
Giải ba
O O O
20487
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 06/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01168
11 15 34 39 41 43
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
16.998.337.500
Giải nhất
O O O O O
23
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1148
300.000
Giải ba
O O O
20046
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 28/02/2024

Kỳ quay thưởng: #01165
01 10 21 25 32 39
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
1
13.552.229.000
Giải nhất
O O O O O
20
10.000.000
Giải nhì
O O O O
850
300.000
Giải ba
O O O
14679
30.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X