icon-nav

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Jackpot 1 Power 6/55
173.134.617.600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
8.132.834.250 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 23/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01064
34 39 40 42 54 55 30
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
173.134.617.600
Jackpot 2
O O O O O | O
0
8.132.834.250
Giải nhất
O O O O O
18
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1180
500.000
Giải ba
O O O
27742
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 20/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01063
12 18 32 40 51 53 28
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
162.187.998.600
Jackpot 2
O O O O O | O
0
6.916.543.250
Giải nhất
O O O O O
19
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1215
500.000
Giải ba
O O O
27744
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 18/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01062
10 13 28 35 40 42 02
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
152.070.473.550
Jackpot 2
O O O O O | O
0
5.792.373.800
Giải nhất
O O O O O
25
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1511
500.000
Giải ba
O O O
30837
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 16/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01061
20 31 34 36 47 52 02
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
143.092.525.800
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.794.824.050
Giải nhất
O O O O O
9
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1389
500.000
Giải ba
O O O
29054
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 13/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01060
02 12 13 33 44 52 34
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
132.641.850.900
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.633.637.950
Giải nhất
O O O O O
31
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1455
500.000
Giải ba
O O O
30846
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01059
01 02 11 21 22 23 26
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
126.939.109.350
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.518.167.100
Giải nhất
O O O O O
55
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1686
500.000
Giải ba
O O O
31945
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01058
06 08 09 28 33 53 10
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
119.737.487.100
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.717.986.850
Giải nhất
O O O O O
15
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1735
500.000
Giải ba
O O O
35548
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01057
08 10 12 22 25 55 52
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
113.275.605.450
Jackpot 2
O O O O O | O
2
1.767.804.975
Giải nhất
O O O O O
33
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1607
500.000
Giải ba
O O O
32178
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01056
10 19 20 29 34 41 08
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
108.455.115.900
Jackpot 2
O O O O O | O
1
3.556.097.400
Giải nhất
O O O O O
21
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1287
500.000
Giải ba
O O O
27533
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X