icon-nav

Xổ số Power 6/55 - KQXS Điện toán

Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01020
03 06 15 25 33 43 55
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
2
157.093.357.425
Jackpot 2
O O O O O | O
2
2.288.150.825
Giải nhất
O O O O O
103
40.000.000
Giải nhì
O O O O
4108
500.000
Giải ba
O O O
72534
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 09/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01019
04 12 27 44 46 51 22
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
1
25.409.725.000
Giải nhất
O O O O O
41
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3112
500.000
Giải ba
O O O
69136
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 06/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01018
09 13 20 30 39 54 23
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
1
67.784.892.000
Giải nhất
O O O O O
47
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3272
500.000
Giải ba
O O O
73555
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 04/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01017
03 08 12 25 47 48 15
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
337.543.447.350
Jackpot 2
O O O O O | O
0
7.171.494.150
Giải nhất
O O O O O
32
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3348
500.000
Giải ba
O O O
67843
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 02/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01016
01 12 18 20 51 52 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
317.948.300.400
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.994.255.600
Giải nhất
O O O O O
43
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3182
500.000
Giải ba
O O O
66871
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 30/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01015
14 17 27 38 54 55 23
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
2
10.983.938.000
Giải nhất
O O O O O
31
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2901
500.000
Giải ba
O O O
62094
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 28/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01014
01 07 18 26 38 49 21
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
2
7.915.123.550
Giải nhất
O O O O O
71
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3289
500.000
Giải ba
O O O
61928
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 26/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01013
01 08 13 16 38 44 47
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
297.045.137.100
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.773.402.950
Giải nhất
O O O O O
42
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2734
500.000
Giải ba
O O O
63321
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 23/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01012
03 10 13 30 40 52 04
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
281.084.510.550
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.202.342.900
Giải nhất
O O O O O
104
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2880
500.000
Giải ba
O O O
55887
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X