icon-nav

Kết quả XS Power 6/55 thứ 3

Jackpot 1 Power 6/55
173.134.617.600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
8.132.834.250 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 3 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 23/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01064
34 39 40 42 54 55 30
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
173.134.617.600
Jackpot 2
O O O O O | O
0
8.132.834.250
Giải nhất
O O O O O
18
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1180
500.000
Giải ba
O O O
27742
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 16/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01061
20 31 34 36 47 52 02
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
143.092.525.800
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.794.824.050
Giải nhất
O O O O O
9
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1389
500.000
Giải ba
O O O
29054
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01058
06 08 09 28 33 53 10
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
119.737.487.100
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.717.986.850
Giải nhất
O O O O O
15
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1735
500.000
Giải ba
O O O
35548
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: #01055
07 08 50 52 53 54 02
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
103.450.239.300
Jackpot 2
O O O O O | O
1
6.940.249.300
Giải nhất
O O O O O
20
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1361
500.000
Giải ba
O O O
25227
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01052
01 05 09 13 18 27 08
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
80.672.952.450
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.409.439.650
Giải nhất
O O O O O
22
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1434
500.000
Giải ba
O O O
27369
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 18/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01049
20 23 27 36 38 44 52
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
70.914.719.100
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.325.191.500
Giải nhất
O O O O O
21
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1184
500.000
Giải ba
O O O
22913
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01046
13 16 21 30 32 39 53
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
62.127.460.650
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.315.671.900
Giải nhất
O O O O O
19
40.000.000
Giải nhì
O O O O
887
500.000
Giải ba
O O O
18295
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X