icon-nav

Kết quả XS Power 6/55 thứ 3

Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 3 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 09/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01019
04 12 27 44 46 51 22
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
1
25.409.725.000
Giải nhất
O O O O O
41
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3112
500.000
Giải ba
O O O
69136
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 02/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01016
01 12 18 20 51 52 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
317.948.300.400
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.994.255.600
Giải nhất
O O O O O
43
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3182
500.000
Giải ba
O O O
66871
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 26/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01013
01 08 13 16 38 44 47
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
297.045.137.100
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.773.402.950
Giải nhất
O O O O O
42
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2734
500.000
Giải ba
O O O
63321
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 19/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01010
06 25 39 45 46 55 26
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
257.677.415.400
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.532.598.900
Giải nhất
O O O O O
37
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2240
500.000
Giải ba
O O O
49299
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 12/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01007
11 14 18 20 22 43 16
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
213.559.310.100
Jackpot 2
O O O O O | O
0
7.055.505.500
Giải nhất
O O O O O
34
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2559
500.000
Giải ba
O O O
51357
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 05/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01004
12 19 21 23 28 54 31
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
177.059.760.600
Jackpot 2
O O O O O | O
1
7.622.995.650
Giải nhất
O O O O O
27
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2012
500.000
Giải ba
O O O
43558
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: #01001
01 04 06 08 24 35 53
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
142.673.643.750
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.802.316.000
Giải nhất
O O O O O
17
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2068
500.000
Giải ba
O O O
36946
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X