icon-nav

Kết quả XS Power 6/55 thứ 5

Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 3 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 11/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01020
03 06 15 25 33 43 55
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
2
157.093.357.425
Jackpot 2
O O O O O | O
2
2.288.150.825
Giải nhất
O O O O O
103
40.000.000
Giải nhì
O O O O
4108
500.000
Giải ba
O O O
72534
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 04/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01017
03 08 12 25 47 48 15
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
337.543.447.350
Jackpot 2
O O O O O | O
0
7.171.494.150
Giải nhất
O O O O O
32
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3348
500.000
Giải ba
O O O
67843
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 28/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01014
01 07 18 26 38 49 21
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
2
7.915.123.550
Giải nhất
O O O O O
71
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3289
500.000
Giải ba
O O O
61928
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 21/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01011
12 13 41 48 49 53 43
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
270.263.424.450
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.398.445.450
Giải nhất
O O O O O
36
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2194
500.000
Giải ba
O O O
46911
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 14/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01008
21 25 26 29 41 51 39
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
228.468.952.650
Jackpot 2
O O O O O | O
0
8.712.132.450
Giải nhất
O O O O O
26
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1938
500.000
Giải ba
O O O
43585
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 07/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01005
13 20 33 47 53 54 19
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
186.792.773.700
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.081.445.900
Giải nhất
O O O O O
23
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1647
500.000
Giải ba
O O O
36841
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 29/02/2024

Kỳ quay thưởng: #01002
04 11 20 38 52 53 33
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
153.346.722.600
Jackpot 2
O O O O O | O
0
4.988.213.650
Giải nhất
O O O O O
17
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1435
500.000
Giải ba
O O O
31785
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X