icon-nav

Kết quả XS Power 6/55 thứ 5

Jackpot 1 Power 6/55
76.722.113.100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.970.457.500 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 3 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01050
01 10 29 34 43 55 49
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
74.105.630.400
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.679.737.200
Giải nhất
O O O O O
16
40.000.000
Giải nhì
O O O O
956
500.000
Giải ba
O O O
19508
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01047
08 39 45 47 49 51 16
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
64.999.817.400
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.634.822.650
Giải nhất
O O O O O
16
40.000.000
Giải nhì
O O O O
789
500.000
Giải ba
O O O
16402
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: #01044
18 26 38 39 47 51 55
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
56.657.129.250
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.291.082.400
Giải nhất
O O O O O
18
40.000.000
Giải nhì
O O O O
772
500.000
Giải ba
O O O
17171
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 30/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01041
04 07 08 12 23 31 45
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
49.053.378.900
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.674.090.000
Giải nhất
O O O O O
29
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1092
500.000
Giải ba
O O O
19617
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01038
08 12 42 47 51 52 36
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
42.733.638.750
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.971.896.650
Giải nhất
O O O O O
11
40.000.000
Giải nhì
O O O O
627
500.000
Giải ba
O O O
14273
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01035
20 25 27 39 45 55 44
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
35.985.134.550
Jackpot 2
O O O O O | O
0
3.222.062.850
Giải nhất
O O O O O
8
40.000.000
Giải nhì
O O O O
538
500.000
Giải ba
O O O
12439
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: #01032
03 16 21 36 37 40 31
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
1
62.575.096.350
Jackpot 2
O O O O O | O
1
5.660.148.700
Giải nhất
O O O O O
66
40.000.000
Giải nhì
O O O O
888
500.000
Giải ba
O O O
17709
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X