icon-nav

Kết quả XS Power 6/55 thứ 7

Jackpot 1 Power 6/55
30.000.000.000 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 3 - Thứ 3 - Thứ 7

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 06/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01018
09 13 20 30 39 54 23
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
1
67.784.892.000
Giải nhất
O O O O O
47
40.000.000
Giải nhì
O O O O
3272
500.000
Giải ba
O O O
73555
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 30/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01015
14 17 27 38 54 55 23
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
300.000.000.000
Jackpot 2
O O O O O | O
2
10.983.938.000
Giải nhất
O O O O O
31
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2901
500.000
Giải ba
O O O
62094
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 23/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01012
03 10 13 30 40 52 04
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
281.084.510.550
Jackpot 2
O O O O O | O
1
4.202.342.900
Giải nhất
O O O O O
104
40.000.000
Giải nhì
O O O O
2880
500.000
Giải ba
O O O
55887
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 16/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01009
08 36 42 43 44 55 54
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
243.884.025.300
Jackpot 2
O O O O O | O
1
10.424.918.300
Giải nhất
O O O O O
19
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1973
500.000
Giải ba
O O O
46293
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 09/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01006
11 13 22 36 46 49 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
199.484.306.400
Jackpot 2
O O O O O | O
0
5.491.616.200
Giải nhất
O O O O O
22
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1743
500.000
Giải ba
O O O
38373
50.000

Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 02/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01003
01 19 21 31 50 55 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
0
164.593.876.350
Jackpot 2
O O O O O | O
0
6.237.897.400
Giải nhất
O O O O O
15
40.000.000
Giải nhì
O O O O
1622
500.000
Giải ba
O O O
31683
50.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X