icon-nav

Xs Mega 6/45 - Kết quả Xổ số Mega 6/45 hôm nay Chính xác

Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.014.657.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01185

Mega 6/45 quay thưởng lúc 18h Thứ 4 - Thứ 6 - CN

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01184
06 17 18 26 43 45
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
21.014.657.500
Giải nhất
O O O O O
32
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1615
300.000
Giải ba
O O O
26950
30.000

XS Mega 6/45 Thứ 4 ngày 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01183
02 10 30 33 34 40
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
18.500.289.500
Giải nhất
O O O O O
37
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1527
300.000
Giải ba
O O O
24360
30.000

XS điện toán tự chọn Chủ Nhật ngày 07/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01182
03 11 15 17 24 35
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
15.945.247.500
Giải nhất
O O O O O
21
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1418
300.000
Giải ba
O O O
23190
30.000

KQXS 6/45 Thứ 6 ngày 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01181
14 18 22 29 36 37
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
13.802.587.000
Giải nhất
O O O O O
34
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1258
300.000
Giải ba
O O O
19239
30.000

XS Me ga Thứ 4 ngày 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #01180
07 11 14 22 29 34
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
2
7.857.866.500
Giải nhất
O O O O O
29
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1660
300.000
Giải ba
O O O
21242
30.000

Xổ số điện toán 6/45 Chủ Nhật ngày 31/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01179
05 12 13 17 40 41
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
13.833.689.000
Giải nhất
O O O O O
22
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1087
300.000
Giải ba
O O O
18134
30.000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 29/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01178
04 07 25 34 35 38
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
1
24.266.327.500
Giải nhất
O O O O O
34
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1557
300.000
Giải ba
O O O
24993
30.000

XS Mega 6/45 Thứ 4 ngày 27/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01177
06 29 31 35 42 44
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
21.920.780.500
Giải nhất
O O O O O
26
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1257
300.000
Giải ba
O O O
21996
30.000

XS điện toán tự chọn Chủ Nhật ngày 24/03/2024

Kỳ quay thưởng: #01176
01 14 22 28 32 42
Giải thưởng
Trùng khớp
Số lượng giải
Giá trị giải (đồng)
Jackpot
O O O O O O
0
19.560.299.000
Giải nhất
O O O O O
20
10.000.000
Giải nhì
O O O O
1232
300.000
Giải ba
O O O
19648
30.000
Xem thêm KQXS

Thông tin về Xổ Số

X