icon-nav

XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai

G.1
356 026
G.2
553 466 562 100
G.3
206 479 436 998 641 371
KK1
093 484 673 820 117 149 111 888
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1356, 026231.000.000
G.2553, 466, 562, 10053350.000
G.3206, 479, 436, 998, 641, 37185210.000
G.KK093, 484, 673, 820, 117, 149, 111, 888158100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2540.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G.6Trùng 1 số G1564150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK568440.000

XS Max 3D Thứ 2, 01/04/2024

G.1
572 211
G.2
914 900 845 854
G.3
346 081 560 199 991 016
KK1
314 280 317 717 076 340 462 708
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1572, 211551.000.000
G.2914, 900, 845, 85426350.000
G.3346, 081, 560, 199, 991, 01668210.000
G.KK314, 280, 317, 717, 076, 340, 462, 70877100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK541.000.000
G.6Trùng 1 số G1712150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK477940.000

XS Max 3D Thứ 2, 25/03/2024

G.1
359 924
G.2
177 280 851 941
G.3
991 273 976 706 691 844
KK1
286 068 691 271 832 407 551 279
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1359, 924211.000.000
G.2177, 280, 851, 94139350.000
G.3991, 273, 976, 706, 691, 84474210.000
G.KK286, 068, 691, 271, 832, 407, 551, 279163100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK431.000.000
G.6Trùng 1 số G1554150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK486940.000

XS Max 3D Thứ 2, 18/03/2024

G.1
189 011
G.2
603 177 486 517
G.3
668 658 020 611 570 735
KK1
685 487 899 650 134 843 785 623
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1189, 011941.000.000
G.2603, 177, 486, 51766350.000
G.3668, 658, 020, 611, 570, 735130210.000
G.KK685, 487, 899, 650, 134, 843, 785, 623420100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G.6Trùng 1 số G1854150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK605440.000

XS Max 3D Thứ 2, 11/03/2024

G.1
323 457
G.2
959 237 736 094
G.3
973 795 165 957 119 556
KK1
673 778 240 358 031 485 159 321
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1323, 457221.000.000
G.2959, 237, 736, 09474350.000
G.3973, 795, 165, 957, 119, 556108210.000
G.KK673, 778, 240, 358, 031, 485, 159, 321150100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK481.000.000
G.6Trùng 1 số G1653150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK529940.000

XS Max 3D Thứ 2, 04/03/2024

G.1
264 759
G.2
074 514 644 603
G.3
827 698 038 664 671 984
KK1
643 682 615 872 294 979 570 937
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1264, 759341.000.000
G.2074, 514, 644, 603218350.000
G.3827, 698, 038, 664, 671, 984100210.000
G.KK643, 682, 615, 872, 294, 979, 570, 937143100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3410.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G.6Trùng 1 số G1565150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK505140.000
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

X