icon-nav

XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư

G.1
577 268
G.2
353 360 313 399
G.3
669 493 577 671 090 720
KK1
626 240 729 972 531 445 921 216
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1577, 268501.000.000
G.2353, 360, 313, 39951350.000
G.3669, 493, 577, 671, 090, 72071210.000
G.KK626, 240, 729, 972, 531, 445, 921, 216141100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK761.000.000
G.6Trùng 1 số G1469150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK359840.000

XS Max 3D Thứ 4, 03/04/2024

G.1
572 807
G.2
459 252 285 085
G.3
507 222 125 363 829 739
KK1
970 130 362 808 599 150 825 070
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1572, 807191.000.000
G.2459, 252, 285, 08550350.000
G.3507, 222, 125, 363, 829, 739103210.000
G.KK970, 130, 362, 808, 599, 150, 825, 070101100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1344150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK358340.000

XS Max 3D Thứ 4, 27/03/2024

G.1
887 272
G.2
766 046 292 276
G.3
140 081 967 302 514 930
KK1
910 704 797 728 824 866 256 696
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1887, 272451.000.000
G.2766, 046, 292, 27652350.000
G.3140, 081, 967, 302, 514, 93065210.000
G.KK910, 704, 797, 728, 824, 866, 256, 69678100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G.6Trùng 1 số G1535150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK309340.000

XS Max 3D Thứ 4, 20/03/2024

G.1
918 551
G.2
305 428 862 084
G.3
801 435 542 662 330 297
KK1
354 827 420 356 463 800 817 390
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1918, 551231.000.000
G.2305, 428, 862, 08440350.000
G.3801, 435, 542, 662, 330, 297100210.000
G.KK354, 827, 420, 356, 463, 800, 817, 390172100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G.6Trùng 1 số G1385150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK309840.000

XS Max 3D Thứ 4, 13/03/2024

G.1
376 444
G.2
408 533 174 330
G.3
629 480 846 856 962 094
KK1
157 568 737 795 556 861 735 136
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1376, 444391.000.000
G.2408, 533, 174, 33060350.000
G.3629, 480, 846, 856, 962, 09469210.000
G.KK157, 568, 737, 795, 556, 861, 735, 136130100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G.6Trùng 1 số G1351150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK344340.000

XS Max 3D Thứ 4, 06/03/2024

G.1
864 325
G.2
846 892 827 091
G.3
410 813 413 696 559 076
KK1
683 906 335 750 079 223 713 663
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1864, 325191.000.000
G.2846, 892, 827, 09132350.000
G.3410, 813, 413, 696, 559, 076107210.000
G.KK683, 906, 335, 750, 079, 223, 713, 663109100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G111.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1357150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK350040.000
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

X