icon-nav

XS Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Sáu

G.1
720 217
G.2
573 379 612 338
G.3
264 144 114 025 465 932
KK1
041 665 038 389 067 748 226 557
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1720, 2171411.000.000
G.2573, 379, 612, 338118350.000
G.3264, 144, 114, 025, 465, 93292210.000
G.KK041, 665, 038, 389, 067, 748, 226, 557114100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G.6Trùng 1 số G1516150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388340.000

XS Max 3D Thứ 6, 05/04/2024

G.1
677 048
G.2
734 538 040 803
G.3
493 844 085 850 556 432
KK1
723 115 538 007 418 992 060 202
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1677, 048491.000.000
G.2734, 538, 040, 80366350.000
G.3493, 844, 085, 850, 556, 43242210.000
G.KK723, 115, 538, 007, 418, 992, 060, 20296100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1365150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK339240.000

XS Max 3D Thứ 6, 29/03/2024

G.1
021 859
G.2
971 420 088 572
G.3
450 371 362 973 171 032
KK1
598 290 276 149 661 233 454 367
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1021, 859101.000.000
G.2971, 420, 088, 57272350.000
G.3450, 371, 362, 973, 171, 032229210.000
G.KK598, 290, 276, 149, 661, 233, 454, 367109100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G.6Trùng 1 số G1340150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK336940.000

XS Max 3D Thứ 6, 22/03/2024

G.1
415 783
G.2
400 139 075 401
G.3
356 791 888 386 669 470
KK1
487 927 277 748 988 993 755 222
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1415, 783331.000.000
G.2400, 139, 075, 40144350.000
G.3356, 791, 888, 386, 669, 47099210.000
G.KK487, 927, 277, 748, 988, 993, 755, 222124100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3710.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G.6Trùng 1 số G1344150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK365840.000

XS Max 3D Thứ 6, 15/03/2024

G.1
892 153
G.2
632 595 546 990
G.3
203 106 021 939 290 799
KK1
316 355 830 677 528 445 395 593
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1892, 153441.000.000
G.2632, 595, 546, 99045350.000
G.3203, 106, 021, 939, 290, 79974210.000
G.KK316, 355, 830, 677, 528, 445, 395, 59399100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1477150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK348340.000

XS Max 3D Thứ 6, 08/03/2024

G.1
427 334
G.2
312 611 794 805
G.3
688 304 215 580 455 689
KK1
103 051 374 615 342 625 004 226
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1427, 334351.000.000
G.2312, 611, 794, 80550350.000
G.3688, 304, 215, 580, 455, 689104210.000
G.KK103, 051, 374, 615, 342, 625, 004, 22675100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G.6Trùng 1 số G1374150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK336340.000
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

X