icon-nav

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1
720 217
G.2
573 379 612 338
G.3
264 144 114 025 465 932
KK1
041 665 038 389 067 748 226 557
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1720, 2171411.000.000
G.2573, 379, 612, 338118350.000
G.3264, 144, 114, 025, 465, 93292210.000
G.KK041, 665, 038, 389, 067, 748, 226, 557114100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G.6Trùng 1 số G1516150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK388340.000

XS Max 3D Thứ 4, 10/04/2024

G.1
577 268
G.2
353 360 313 399
G.3
669 493 577 671 090 720
KK1
626 240 729 972 531 445 921 216
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1577, 268501.000.000
G.2353, 360, 313, 39951350.000
G.3669, 493, 577, 671, 090, 72071210.000
G.KK626, 240, 729, 972, 531, 445, 921, 216141100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2340.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK761.000.000
G.6Trùng 1 số G1469150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK359840.000

XS Max 3D Thứ 2, 08/04/2024

G.1
356 026
G.2
553 466 562 100
G.3
206 479 436 998 641 371
KK1
093 484 673 820 117 149 111 888
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1356, 026231.000.000
G.2553, 466, 562, 10053350.000
G.3206, 479, 436, 998, 641, 37185210.000
G.KK093, 484, 673, 820, 117, 149, 111, 888158100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2540.000.000
G.3Trùng 2 số G3310.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK621.000.000
G.6Trùng 1 số G1564150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK568440.000

XS Max 3D Thứ 6, 05/04/2024

G.1
677 048
G.2
734 538 040 803
G.3
493 844 085 850 556 432
KK1
723 115 538 007 418 992 060 202
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1677, 048491.000.000
G.2734, 538, 040, 80366350.000
G.3493, 844, 085, 850, 556, 43242210.000
G.KK723, 115, 538, 007, 418, 992, 060, 20296100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G.6Trùng 1 số G1365150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK339240.000

XS Max 3D Thứ 4, 03/04/2024

G.1
572 807
G.2
459 252 285 085
G.3
507 222 125 363 829 739
KK1
970 130 362 808 599 150 825 070
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1572, 807191.000.000
G.2459, 252, 285, 08550350.000
G.3507, 222, 125, 363, 829, 739103210.000
G.KK970, 130, 362, 808, 599, 150, 825, 070101100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G.6Trùng 1 số G1344150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK358340.000

XS Max 3D Thứ 2, 01/04/2024

G.1
572 211
G.2
914 900 845 854
G.3
346 081 560 199 991 016
KK1
314 280 317 717 076 340 462 708
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1572, 211551.000.000
G.2914, 900, 845, 85426350.000
G.3346, 081, 560, 199, 991, 01668210.000
G.KK314, 280, 317, 717, 076, 340, 462, 70877100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK541.000.000
G.6Trùng 1 số G1712150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK477940.000

XS Max 3D Thứ 6, 29/03/2024

G.1
021 859
G.2
971 420 088 572
G.3
450 371 362 973 171 032
KK1
598 290 276 149 661 233 454 367
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1021, 859101.000.000
G.2971, 420, 088, 57272350.000
G.3450, 371, 362, 973, 171, 032229210.000
G.KK598, 290, 276, 149, 661, 233, 454, 367109100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2240.000.000
G.3Trùng 2 số G3510.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G.6Trùng 1 số G1340150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK336940.000
Xem thêm

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

X