xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
77
963
8450
7050
7859
0657
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
57385
87876
99605
62211
772967
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 9,1 - 9 1,4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,0,9,7,7 3,7 7,4,6 5 -
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
16
260
9950
5308
8423
3824
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
01966
70532
23681
57517
655753
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 6,7 3,4,9 6,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,3 0,7,2,6 - 1 2,4,4
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
41
450
9035
7103
5180
1813
24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247
64808
75568
52287
75733
842297
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,8 3 4,5,2 5,6,3 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,9,1 8 - 0,7 7
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
108
6515
3284
4793
2930
00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990
97145
39310
59169
45642
094438
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 5,0 7 0,8 5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 9 1 4,9 3,3,1,0
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
82
184
3859
0309
2852
0600
02001
07688
12173
78712
24136
01147
04974
35031
93006
30022
91350
318360
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0,1,6 2 2 6,1 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,0 0 3,4 2,4,8 -
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
491
0066
8372
7241
5958
83909
06418
84727
22601
89467
67106
33077
20950
72854
17672
34630
590592
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1,6 8,8 7 0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,0,4 6,7 2,7,2 - 1,2
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
59
392
9221
3721
7001
7956
16528
45209
31872
99123
42951
45674
54073
06692
83462
71942
22313
950958
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,9 3 1,1,8,3 - 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6,1,8 2 2,4,3 - 2,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86