xs

XSBD Kết quả xổ số Bình Dương

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
34
408
8025
2843
9390
8287
69846
14385
48388
64139
20663
48158
70952
40003
72932
41978
27347
314708
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,3,8 - 5 4,9,2 3,6,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2 3 8 7,5,8 0
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
27
442
0360
5972
6287
9768
23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005
27300
30113
66835
57388
551880
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,0 3 7,4 5 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 0,8 2,7,6,7 7,8,0 4
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
473
4355
7356
7109
6843
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
78920
38273
52362
30608
453096
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8 - 1,5,0 - 3,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,6,8 2 1,3,1,3 0 6
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
45
583
6992
5685
1486
7911
21093
52911
12559
18910
42509
30222
77558
01359
33290
38281
04919
902049
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 1,1,0,9 2 - 5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,8,9 - - 3,5,6,1 2,3,0
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
520
7213
3172
9075
3302
57353
85264
38479
72567
47470
99543
02232
86710
35019
38028
30276
995566
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 3,0,9 0,8 2 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 4,7,6 1,2,5,9,0,6 - -
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
40
125
6835
1883
6126
0693
61777
72533
32569
43946
95610
48848
50963
79129
30277
81571
53230
903286
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 0 5,6,9 5,3,0 0,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 9,3 7,7,1 3,6 3
xs

Xổ số Bình Dương - XSBD

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
60
695
6311
4289
7612
0302
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
25279
86314
44579
18797
570346
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,3 1,2,5,4 0 - 3,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 0 1,9,9 9,3 5,7

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86