xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
74
989
5985
9231
1046
0398
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
88467
02281
14423
61434
875543
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 5,9,3 1,0,4 6,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7 4,7,2 9,5,2,1 8
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
29
343
9300
2459
3847
5911
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
16255
53964
32734
25564
832616
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1,6 9 8,8,4 3,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5 6,7,4,4 - 8,3 3
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
70
011
9715
4319
9182
9733
82411
55523
34470
66489
36069
67093
46304
97242
45660
14214
01813
700957
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 1,5,9,1,4,3 3 3 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 9,0 0,0 2,9 3
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
64
233
4387
8047
1648
6506
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
08177
93481
59635
28510
835628
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4 5,0 8 3,5 7,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 4,1 7 7,0,7,1 8
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
034
2616
5091
9712
1219
21718
53878
68409
54187
51686
74765
67615
73452
42091
57712
59677
393574
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 6,2,9,8,5,2 - 2,4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 5 8,7,4 7,6 1,1
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
007
0089
0229
8044
3969
53638
20097
96611
14817
66097
92055
92625
23694
17712
01401
79029
943306
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,1,6 1,7,2 9,5,9 8 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 9 5 9 7,7,4
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
40
103
4375
4862
3325
8948
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
55828
96890
53945
58915
266869
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,2 5 5,8 - 0,8,6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,9 5,4,6 4 5,5,0

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86