xs

XSBDI Kết quả xổ số Bình Định

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
55
262
0256
1707
7169
8590
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
85833
74034
84007
90381
334862
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7 - 1 3,4 5,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,4 2,9,8,2 - 6,1 0
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
37
930
0142
4173
7705
0754
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
45328
04042
35467
07454
401352
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,4,5 - 8 7,0,2 2,1,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,2 7 3 9 2,7
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
51
885
0299
0880
8548
3708
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
30384
00319
60015
83849
939656
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 9,5 5 9 8,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6 9 3,8 5,0,4,4 9
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
23
570
7746
3306
0348
5075
69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292
21450
05560
62506
29452
558635
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,6 2 3 5 6,8,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,0,2 0,0 0,5 4 2
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
445
1993
4286
8382
0596
91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411
64076
84056
04652
64965
866553
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 1 4 - 5,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,2,3 5 1,6 6,2,7 3,6,1
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
09
274
9696
2562
5586
9496
13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479
45901
27390
73018
34702
205223
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,1,2 8 3,8,3 7 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2 4,9 6 6,6,6,2,0
xs

Xổ số Bình Định - XSBDI

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
179
4479
4526
4013
8408
08296
45501
98243
49707
75417
09409
92673
28006
72502
80869
54262
891159
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1,7,9,6,2 3,7 1,6 - 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 9,2 9,9,3 - 6

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86