xs

XSCT Kết quả xổ số Cần Thơ

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
70
212
9417
5711
0405
0915
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
66696
27905
42591
39360
488382
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5 2,7,1,5 - - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,6 3,5,6,0 0,7 2 1,6,1
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
93
182
4139
0619
1824
0028
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
25578
03989
32720
91906
370295
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 9,6 4,8,0 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,2 9 6,8 2,7,9 3,5
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
73
090
0799
7180
7162
8382
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
60145
37801
71505
50730
527815
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1,5 6,5 2 7,1,0 2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2 3 0,2 0,9,6
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
26
361
4768
3034
4309
5130
95126
35692
11929
49048
75451
71323
85311
10761
21681
07744
08462
671811
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 1,1 6,6,9,3 4,0 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 1,8,1,2 - 1 2
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
58
958
4330
9203
0346
7885
86226
51558
88772
83180
29788
67499
36455
87897
65968
31691
07507
965159
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7 - 6 0 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,8,8,5,9 8 2 5,0,8 9,7,1
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
67
678
2094
1141
6417
4292
65173
78299
93159
92922
74804
95807
95836
74927
58240
20648
83998
546657
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7 7 2,7 6 1,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7 7 8,3 - 4,2,9,8
xs

Xổ số Cần Thơ - XSCT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
54
267
5511
6912
0865
8415
87098
65269
42853
90005
50579
69678
63874
24448
60017
40124
93408
935145
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8 1,2,5,7 4 - 8,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 7,5,9 9,8,4 - 8

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86