xs

XSDL Kết quả xổ số Đà Lạt

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
53
581
5432
8630
4054
8663
89202
44644
41827
01961
71842
61005
23208
29470
65181
38632
48394
323859
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,5,8 - 7 2,0,2 4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,9 3,1 0 1,1 4
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
95
157
5604
7911
2351
6373
76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191
37985
92431
29482
80444
685570
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,4 1 - 1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1 - 3,1,6,9,0 8,8,5,2 5,1
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
59
928
8580
4876
0192
7060
08629
74549
50015
72137
43663
64107
26541
13632
64079
98188
89911
620552
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 5,1 8,9 7,2 9,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2 0,3 6,9 0,8 2
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
603
5840
2542
8280
3698
05220
38423
46565
92724
30619
75488
51331
37379
86693
47582
68857
961484
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 1,9 0,3,4 1 0,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 5 9 0,8,2,4 8,3
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
38
782
9331
5344
6477
4680
77076
98290
47944
04576
98091
11876
87365
88322
97916
67245
86660
755914
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 6,4 2 8,1 4,4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,0 7,6,6,6 2,0 0,1
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
48
677
9951
2627
6931
4245
00135
66599
80472
44344
03086
26085
52350
28580
97394
04060
62031
893292
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 7 1,5,1 8,5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,0 0 7,2 6,5,0 9,4,2
xs

Xổ số Đà Lạt - XSDL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
16
347
1158
3076
5834
6236
66280
64320
45237
84831
25582
67067
44372
97878
14561
26207
28802
399140
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,2 6 0 4,6,7,1 7,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 7,1 6,2,8 0,2 -

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86