xs

XSDLK Kết quả xổ số Đắk Lắk

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
68
884
2592
8387
2605
1157
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
45024
38626
92912
54285
915617
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 6,6,2,7 4,6 0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1 8,4 1 4,7,5 2
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
20
558
1284
9590
4561
7587
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
00436
86304
82881
91561
946593
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 - 0 3,5,6 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,4 1,1 4 4,7,1 0,7,0,3
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
93
530
1479
3109
6838
4948
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
89414
91665
84925
30932
546904
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,0,4 4 5 0,8,1,2 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,1,5 9,8,2 7 3
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
12
845
6816
8749
3786
1865
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
68450
94614
23160
05606
312151
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8,6 2,6,3,4 - - 5,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1 5,3,0 1 6,6 2
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
370
2610
0293
5064
7361
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
13108
50575
29245
01070
538932
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5,8 0 - 2,4,2 6,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4,1 0,5,0 9,2 3,6
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
20
033
8442
7558
0778
6471
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
91130
54623
79411
11131
595549
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 5,1 0,3 3,0,1 2,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,6 7 8,1 4 0
xs

Xổ số Đắk Lắk - XSDLK

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
996
3659
9686
8606
8149
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
17471
97662
27409
66791
421923
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,9 8 3 7 9,6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 2 9,1 6 6,8,2,1

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86