xs

XSDN Kết quả xổ số Đồng Nai

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
02
694
6911
8521
4071
4316
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
34889
10520
34263
09223
291649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,8 1,6 1,0,3 - 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 7,8,3 1 1,5,9 4,6
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
68
413
1563
9698
6043
6813
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
27069
81394
84650
67983
643993
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,4 3,3 - 1 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 8,3,9 - 2,7,3 8,9,2,4,3
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
20
054
5548
0541
8354
9256
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
61144
60909
84283
07799
187240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4 0 4,6 8,1,0,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,4,6 3 6 3 1,9
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
19
911
1977
5627
0912
4575
80200
43902
71855
66893
32248
64843
21686
94260
32982
33458
42174
438348
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,2 9,1,2 7 - 8,3,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,8 0 7,5,4 6,2 3
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
54
460
0681
1666
2510
8656
72871
93683
84449
69165
27082
53716
38297
99537
90711
14410
14001
005801
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,1 0,6,1,0 - 7 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,6 0,6,5 1 1,3,2 7
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
70
957
8190
7577
2157
9545
90504
16907
70428
44044
88410
17076
83617
22324
05042
09029
07006
182719
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,7,6 0,7,9 8,4,9 - 5,4,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,7 - 0,7,6 - 0
xs

Xổ số Đồng Nai - XSDN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
63
016
2377
9542
4213
5677
65304
87975
14167
56922
80933
22585
61123
26402
38805
13248
13000
111270
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,2,5,0 6,3 2,3 3 2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 3,7 7,7,5,0 5 -

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86