xs

XSDNO Kết quả xổ số Đắk Nông

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
707
2447
3212
1949
4409
71299
69359
16604
30679
43183
66160
38998
42423
15364
58481
24610
921470
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,9,4 2,0 1,3 - 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 0,4 9,0 3,1 9,8
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
58
756
3989
6317
3439
2932
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
18870
13515
10259
84670
766838
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,6,5 - 9,2,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,6,2,9 8 4,0,0 9,8 5,4
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
63
639
8837
0823
2557
0192
15337
20478
32493
94906
44551
90007
61246
08648
95322
34250
02951
721110
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,7 0 3,2 9,7,7 6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,0,1 3 8 - 2,3
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
89
345
6452
2964
5394
2698
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
82215
09999
11680
03388
919424
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 5 1,4 2 5,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 4,1 1 9,0,8 4,8,5,9
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
98
827
6518
0175
4729
3516
71633
92821
94108
43922
57136
49196
68095
27033
13204
49256
80464
243185
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 8,6 7,9,1,2 3,6,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 4 5 5 8,6,5
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
73
254
2390
8271
7893
1089
46691
81359
15132
35600
02715
08771
79917
28098
74840
70379
45239
498917
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5,7,7 - 2,9 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9 - 3,1,1,9 9 0,3,1,8
xs

Xổ số Đắk Nông - XSDNO

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
86
996
9628
7993
0161
4256
98588
44439
33813
39340
13661
65590
80357
93780
76551
09128
92736
844290
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 8,8 9,6 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7,1 1,1 - 6,8,0 6,3,0,0

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86