xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
74
263
4665
3585
3914
2659
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
13039
96031
67344
53115
498180
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,5 5 7,9,1 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5 3,5,1 4,5 5,7,4,0 -
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
913
3851
3600
2613
7662
43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166
32126
88963
78211
00224
106053
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,8 1,3,3,1 3,6,4 - 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,3 2,6,3 - 0,9 -
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
49
971
5715
7704
0376
9665
39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836
41212
45421
16983
43847
295310
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5,2,0 3,1 6,6 9,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 5,7 1,6,9 2,3 6
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
11
373
2030
2631
7791
3831
65385
29868
72086
50906
75949
77212
98785
85679
35702
13076
41885
632031
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2 1,2 - 0,1,1,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 8 3,9,6 5,6,5,5 1
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
65
587
7005
7407
6604
2853
60783
77310
65017
04180
05049
25893
87071
42733
15293
95487
33064
799202
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7,4,2 0,7 - 3 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 5,4 1 7,3,0,7 3,3
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
674
4426
0467
4802
2148
02781
33939
75613
94382
12926
74242
10302
58512
48183
06771
20384
270591
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,2 3,2 6,6 9 8,2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7 5,4,1 1,2,3,4 1
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
50
955
3068
4045
0596
8252
31933
85636
79299
40082
72406
00252
38086
20938
35759
47246
88191
429483
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 - - 3,6,8 5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5,2,2,9 8 - 2,6,3 6,9,1

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86