xs

XSDT Kết quả xổ số Đồng Tháp

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
293
7688
8031
2695
7224
42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472
47239
60093
75044
87008
496576
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,8 - 4 1,2,2,9 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 0,2,6 1,8 3,5,8,3
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
48
096
6488
7565
9470
5202
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
09668
58849
80122
10467
239358
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,1 0,9 9,2 7 8,1,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 5,8,7 0 8 6,9
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
27
423
0473
7396
0809
3159
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
03247
17028
55093
85030
463710
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 9,0 7,3,9,5,8 0 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 5 3,8 2 6,7,3
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
72
041
7337
5494
3001
6425
83465
20169
11356
77649
71555
45515
51775
63388
73254
40295
36093
494745
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 5 5 7 1,9,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5,4 5,9 2,5 8 4,5,3
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
29
320
3502
6592
3070
1281
82940
44379
58673
92682
32294
85350
78355
06448
56841
45810
59423
749865
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 0 9,0,3 - 0,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5 5 0,9,3 1,2 2,4
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
403
9427
6307
9270
9678
59743
18021
46409
24234
07989
78809
17049
96020
71723
04452
61877
110959
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,7,9,9 - 7,1,0,3 4 3,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,9 - 0,8,7 9 7
xs

Xổ số Đồng Tháp - XSDT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
29
432
7027
4286
9642
6793
72862
09567
80214
58421
10295
50454
51824
19848
05741
80726
89728
569478
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4 9,7,1,4,6,8 2 2,8,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4 2,7 8 6 3,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86