xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
591
7617
7799
7518
8648
88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771
58543
31638
21293
37067
433233
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7,8,6,9 - 3,0,8,3 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 7 1 1 1,9,3
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
54
558
9746
3315
8741
1964
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
49124
06927
07057
71307
331504
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,3,7,4 5,4 9,4,7 - 6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8,2,7 4,9,6 - - -
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
51
579
8164
9767
4765
4192
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
39137
43103
60559
09153
420075
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3 4 - 7 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,1,9,3 4,7,5,7 9,4,5 - 2,0
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
24
042
6337
8900
4387
5435
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
48404
22645
64023
27890
724015
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,4 5 4,3 7,5 2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 - 3,9 7,2,5 5,0
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
89
640
1459
8272
0599
0615
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
78323
14491
10100
91473
123076
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 5 8,6,3 7,7 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,1 5 2,3,6 9,2 9,1
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
390
6866
2789
3577
7860
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
31462
75749
05889
10173
851265
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 - 1,5 1,4,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,0,2,5 7,3 9,9,9 0,1
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
357
5918
2197
2810
5694
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
96319
24381
30972
38029
483117
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 8,8,0,6,9,7 6,9 6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1 9 2 5,1 7,4

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86