xs

XSGL Kết quả xổ số Gia Lai

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
578
0818
1535
0529
9668
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
33791
65501
96544
67536
478412
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 8,0,2 9 5,9,6 5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 8 5,8 6 2,1
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
05
160
8138
1975
5895
1714
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
82398
99406
18118
92493
299167
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6 4,8 8,3 8,8 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,2,7 5,6 9 5,8,3
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
08
001
7229
3341
2037
9793
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
05375
12052
18019
77481
370625
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1 6,5,9 9,1,0,5 7 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,2 - 5 1 3,2,1
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
34
092
2877
7535
7640
5342
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
50992
30867
86801
44998
895519
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,1 9 - 4,5 0,2,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 7,7 7,4 8 2,2,8
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
79
607
2040
3887
0841
8834
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
46859
26926
79356
40363
555589
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,6 5 6 4 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1,9,6 2,1,3 9 7,5,9 -
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
65
560
0136
1097
3847
4055
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
36208
36788
99312
16601
449916
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,5,8,1 1,2,6 4 6 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 5,0,4 - 4,8 7
xs

Xổ số Gia Lai - XSGL

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
729
5114
1563
8185
3784
50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206
91667
92133
72941
77317
160673
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,6 3,4,7 9,4 3 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 3,7,7 3 5,4,6 8

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86