xs

XSHCM Kết quả xổ số TPHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
56
202
4788
2815
8482
1026
75222
11939
05390
79262
12658
78311
23787
19310
04180
95898
93991
086733
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 5,1,0 6,2 9,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 2 - 8,2,7,0 0,8,1
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
25
893
4715
7622
5536
4854
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
11068
82689
32841
84724
205086
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7,3 5 5,2,0,4 6,7,4 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1 8 - 9,6 3
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
45
636
7319
3432
9600
9699
57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303
01340
46518
51473
08556
425659
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,3 9,3,8 - 6,2,8,0 5,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,9 8 3 5 9,5
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
189
1717
1871
9942
4885
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
67766
48534
95278
87569
674312
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 7,2 - 7,1,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,9 1,1,7,8 9,5 1,3,5
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
61
149
2249
3443
0232
7568
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
39837
54044
71726
36162
187173
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 3,7,4,6 2,4,7 9,9,3,7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,8,8,4,2 3 - -
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
590
8850
1393
1807
0635
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
50046
63816
50877
73148
346003
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,3 6 8 5,1,6 5,6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,2 5 5,7 7 0,3
xs

Xổ số TPHCM - XSHCM

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
54
034
6543
3561
1659
9057
46990
70809
51436
45083
46952
24086
38015
87102
83019
25986
66418
081430
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2 5,9,8 - 4,6,0 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,9,7,2 1 - 3,6,6 0

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86