xs

XSHG Kết quả xổ số Hậu Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
66
061
1954
1209
9172
8813
94265
15089
40361
80035
88997
68178
41724
71870
87310
46752
82765
793778
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 3,0 4 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2 6,1,5,1,5 2,8,0,8 9 7
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
62
883
8113
2082
8021
9718
81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164
03189
02315
86370
49743
642592
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,8,1,5 1,6,8 6 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 2,4 4,0 3,2,9 2
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
86
742
3783
8716
4911
2356
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
99480
19573
12052
68306
058823
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 6,1 4,3 2 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1,6,2 7 3 6,3,1,6,0 -
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
98
086
2284
9657
7626
6553
00105
61245
51789
61099
30537
07509
54002
80597
10314
30352
01471
445376
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,9,2 4 6 7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,3,2 - 1,6 6,4,9 8,9,7
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
72
026
2715
7366
8381
2498
23080
45746
84176
35290
25545
64654
79284
31868
15834
49853
00606
298546
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 5 6 4 6,5,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,3 6,8 2,6 1,0,4 8,0
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
207
1754
3270
1775
0227
00343
39775
82940
64958
92793
00794
25461
50614
17013
04414
92767
837871
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 4,3,4 1,7 - 3,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,8 1,7 0,5,5,1 - 3,4
xs

Xổ số Hậu Giang - XSHG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
915
2340
7217
0294
0509
52199
60456
19257
92974
73674
34211
91633
22125
53409
75692
49986
053900
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,9,0 3,5,7,1 5 3 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,7 - 4,4 6 4,9,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86