xs

XSKG Kết quả xổ số Kiên Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
95
606
8027
7419
9306
6125
27856
11839
53318
88116
76436
39500
29375
19298
71270
14380
41148
793321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6,0 9,8,6 7,5,1 9,6 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 5,0 0 5,8
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
30
620
9870
8106
5410
5938
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
52767
49813
19631
24009
285556
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,0,9 0,4,5,4,3 0 0,8,3,8,0,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 7 0 - -
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
47
030
2151
2474
0406
3214
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
51675
56374
07395
69552
350037
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 4,8 7 0,7 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8,2 - 4,5,4 0,6 4,6,5
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
60
497
0719
8185
6123
7300
72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711
21006
14489
00571
80405
615960
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6,5 9,1 3,7 5 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,8,0 6,7,1 5,9 7,2
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
61
448
2833
5158
6712
6643
66381
45357
88599
84505
73278
07196
10976
60960
46299
73986
95023
879516
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 2,6 3 3 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,7 1,0 8,6 1,6 9,6,9
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
77
666
0705
6862
3803
2672
89408
00472
70149
74233
09701
96830
89001
61125
79331
27584
25893
456669
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,3,8,1,1 - 5 3,0,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6,2,9 7,2,2 4 3
xs

Xổ số Kiên Giang - XSKG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
41
960
0896
7354
3995
6383
61374
55114
11580
39171
54835
69352
32386
95430
31757
82550
06615
724368
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,5 - 5,0 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,2,7,0 0,8 4,1 3,0,6 6,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86