xs

XSKH Kết quả xổ số Khánh Hòa

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
21
352
1533
3615
4710
8118
28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815
55723
27991
05727
58011
661321
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9 5,0,8,5,1 1,3,7,1 3,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,8 - - - 6,8,1
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
28
503
4504
5537
9585
9157
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
59226
84942
31626
93134
443916
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,4 6,6 8,6,6 7,4,2,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8,8 - - 5 9,2
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
09
715
8808
7579
1614
1202
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
59596
42231
44556
13873
497843
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,8,2 5,4 7 5,1 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 - 9,3,8,6,1,3 3 6
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
82
785
9947
2252
4339
8623
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
00775
83639
96978
50169
515249
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 2 3 9,5,3,9 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 9 5,8 2,5,0 8,8
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
798
3302
4572
9142
9753
62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
33658
91613
82293
70164
882509
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,9 3 3,1 - 2,2,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,0,8 4 2 6,1 7,8,3
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
86
576
0874
1591
7824
3572
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
82050
85104
58544
35237
207691
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 9 4 6,7 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,0 0,4,0 6,4,2 6 1,1
xs

Xổ số Khánh Hòa - XSKH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
67
407
2047
2308
4449
3829
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
51679
21923
30304
68665
868856
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,8,9,5,4 - 9,3 8 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 7,7,5 9 - 9,2,3

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86