xs

XSKT Kết quả xổ số Kon Tum

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
95
647
0671
4408
8986
4498
69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563
78835
28473
76491
69899
382358
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8 - 2 4,5 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8 5,3 1,3 6,0,7 5,8,1,9
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
43
901
2175
1619
4485
6983
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
29442
79152
26248
85054
749729
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9 9 2 3,1,0,7,2,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9,2,4 - 5,1 5,3 -
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
26
929
2879
5082
5028
2679
88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779
12733
79339
54801
36459
878232
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 1 6,9,8,9 4,3,9,2 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9 - 9,9,9 2,6 9
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
56
283
2270
7151
2313
3024
59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400
88334
51768
35925
99967
908406
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6 3 4,5 4 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,1,9 8,7 0,6 3,8 5,4
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
44
505
4090
7223
4822
8113
99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459
18954
86732
31218
54992
708474
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 3,9,8 3,2 6,2 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 - 0,4 4 0,7,1,2
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
17
357
3458
4510
9694
1484
25723
80056
37254
14719
87953
55665
95339
95368
52624
38536
25085
399236
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,0,9 3,4 9,6,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,8,6,4,3 5,8 - 4,5 4
xs

Xổ số Kon Tum - XSKT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
58
494
9540
6274
5572
3455
69946
96188
29075
60364
62436
97078
59786
93859
93967
13389
40823
549400
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 - 3 6 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,5,9 4,7 4,2,5,8 8,6,9 4

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86