xs

XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
87694
91575
75033
08536
46248
65031
61731
92459
68147
45722
8312
4054
7046
6146
2837
7020
5316
7905
4018
9921
708
554
392
25
23
55
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8 2,6,8,9 2,0,1,5,3 3,6,1,1,7 8,7,6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,4,5 - 5 - 4,2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
84757
74703
11900
12554
19791
04270
46759
59547
46181
41018
6537
8278
2059
1059
3927
1272
4079
5403
1036
9546
292
100
737
77
10
86
17
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0,3,0 8,0,7 7 7,6,7 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,4,9,9,9 - 0,8,2,9,7 1,6 1,2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
49071
99401
21782
88421
20081
95632
13518
48191
49925
22550
6986
8728
3505
6493
2182
4299
3534
5389
7960
6436
260
949
169
92
67
88
72
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5 8 1,5,8 2,4,6 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0 0,0,9,7 1,2 2,1,6,2,9,8 1,3,9,2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
19412
85667
26906
22710
09590
96248
53294
43395
49876
53705
0546
8664
1572
8719
5678
1599
1893
6844
0749
9130
503
719
868
31
11
43
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,3 2,0,9,9,1 - 0,1,5 8,6,4,9,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,4,8 6,2,8 - 0,4,5,9,3
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
91484
12495
39738
55566
41141
02296
53869
51007
60891
56212
5822
9346
8559
8819
6894
6444
7848
8799
0114
7238
514
305
030
01
82
52
88
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,5,1 2,9,4,4 2 8,8,0 1,6,4,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2 6,9 - 4,2,8 5,6,1,4,9
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
34684
07449
68543
68556
25283
29519
54803
06974
65945
63081
7503
1183
6318
1975
2186
9701
6753
9487
4244
4899
401
623
609
36
22
50
83
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3,1,1,9 9,8 3,2 6 9,3,5,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3,0 - 4,5 4,3,1,3,6,7,3 9
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
45844
81410
39827
16925
90991
80983
17191
17602
25316
06849
6536
0204
2560
3746
0908
6717
3361
8500
8619
8362
244
890
441
88
11
81
35
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2,4,8,0 0,6,7,9,1 7,5 6,5 4,9,6,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 0,1,2 - 3,8,1 1,1,0

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86