xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
87360
29463
59670
85173
59452
73572
10791
73037
30913
85255
4173
1112
3763
1888
1518
0392
8758
2218
4504
5669
163
177
086
95
45
08
63
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4,8 3,2,8,8 - 7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,5,8 0,3,3,9,3,3 0,3,2,3,7 8,6 1,2,5
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
57057
21341
46196
43234
70433
04847
22751
81225
23585
86601
5292
6921
1013
2912
2594
8296
6698
1779
3989
6487
499
353
222
52
24
00
04
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0,4 3,2 5,1,2,4 4,3 1,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,3,2 - 9 5,9,7 6,2,4,6,8,9
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
38223
77286
90185
84473
08584
79697
95286
76506
43075
76662
7394
0605
4471
5963
1127
8186
4005
2106
8507
6915
706
481
999
06
39
93
97
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,5,5,6,7,6,6 5 3,7 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,3 3,5,1 6,5,4,6,6,1 7,4,9,3,7
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
35627
13260
96217
17317
28340
60873
47641
19296
93791
58846
1425
0878
0269
6048
4114
5973
7447
0951
0213
1899
568
558
529
44
24
37
61
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,7,4,3 7,5,9,4 7 0,1,6,8,7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 0,9,8,1 3,8,3 - 6,1,9
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
93178
49592
64119
45960
32137
68827
28080
32189
58244
14627
7688
4100
2489
4062
0011
2061
5417
1645
3408
5727
258
412
013
08
11
61
34
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,8,8 9,1,7,2,3,1 7,7,7 7,4 4,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 0,2,1,1 8 0,9,8,9 2
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
47521
07540
75731
73475
91273
55144
86736
99900
82341
11775
4831
7851
5581
2662
4138
8878
7384
1966
7257
5976
206
459
399
66
61
51
07
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,6,7 - 1 1,6,1,8 0,4,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,7,9,1 2,6,6,1 5,3,5,8,6 1,4 9
xs

Kết quả xổ số Miền Bắc

Giải ĐB
G. Nhất
G. Nhì
G. Ba
G. Tư
G. Năm
G. Sáu
G. Bảy
87694
91575
75033
08536
46248
65031
61731
92459
68147
45722
8312
4054
7046
6146
2837
7020
5316
7905
4018
9921
708
554
392
25
23
55
19
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8 2,6,8,9 2,0,1,5,3 3,6,1,1,7 8,7,6,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,4,5 - 5 - 4,2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86