xs

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
00
729
4585
8129
8932
8513
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
51898
25004
11719
72488
569179
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,4 3,5,9 9,9,0 2,9,0 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 8 9 5,8 8
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
30
453
4329
9594
0315
2220
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
47972
20969
02673
74030
723029
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5 9,0,8,9 0,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 9 9,4,2,5,2,3 - 4,8,5
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
89
945
3289
6178
5459
3121
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
34293
51414
06540
61385
320593
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 3,4 1 - 5,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 6,8 8,7 9,9,5 3,3
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
61
205
4708
4817
9938
1933
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
00590
74522
78395
81491
791458
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,8,6 7 0,2 8,3,7,4,0 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 1,1 - 6 0,5,1
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
16
639
5318
8728
7015
5686
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
28999
83454
85228
68626
400766
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 6,8,5 8,8,6 9 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,4 7,6 - 6,5 4,9
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
59
590
0021
8394
9663
9869
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
92189
32317
19673
43707
183209
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,7,9 6,7 1,3 - 1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,5,6 3,9 3 9 0,4,4
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
601
5930
2854
8478
1076
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
67650
87462
85302
64885
298062
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,2 6 - 0 8,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,0,0 2,2 8,6,1 1,5 7,4

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86