xs

XSNT Kết quả xổ số Ninh Thuận

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
934
5479
8848
9073
3613
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
72162
83589
98326
89123
435861
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 8,3,8 6,6,3 4 8,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 2,1 9,3 9 9,3
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
44
645
5285
9513
4584
3913
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
02140
42326
01620
99789
000736
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 3,3,8 6,0 1,6 4,5,4,4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- - - 5,4,5,9 6
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
68
396
6578
0864
0081
6179
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
25955
65598
29994
02870
419588
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - - 5,7,5 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,5 8,4,4 8,9,0 1,5,8 6,8,4
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
15
056
3378
4255
1495
0734
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
52425
91935
90147
10094
829996
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
4 5,7 5,5 4,5 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,5,4,4 4 8 0 5,4,6
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
99
546
3367
1962
7865
0341
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
07079
67310
75911
08005
317566
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,5 0,1 7,6 9 6,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,2,5,6 4,9 9 9,9
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
29
462
5047
5268
7271
5929
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
49053
09210
72188
31696
659770
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 5,0 9,9,5,9 9 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 2,8 1,0 8,8 5,6
xs

Xổ số Ninh Thuận - XSNT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
64
256
6789
2905
2027
1070
93876
86832
52007
63980
96867
75481
79158
08192
80483
01523
58438
037217
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5,7 7 7,3 2,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,8 4,7 0,6 9,0,1,3 2

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86