xs

XSQNG Kết quả xổ số Quảng Ngãi

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
64
380
9869
8197
0772
8721
52465
17799
35559
43311
76824
35183
10971
00641
56245
49728
30454
018787
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 1 1,4,8 - 1,5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 4,9,5 2,1 0,3,7 7,9
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
01
228
1580
8394
3819
8094
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
93174
16177
97494
71185
528610
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9,0 8,2 9 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 9 8,4,7 0,8,7,5 4,4,4
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
50
628
0498
2498
4182
4196
40542
90464
76758
07275
47235
47936
63672
92713
65037
78898
51531
815234
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3 8 5,6,7,1,4 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,8 4 5,2 2 8,8,6,8
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
73
456
7706
8806
6191
4323
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
71596
12498
58878
99453
274561
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6,8,6 - 3,7 4 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6,3 7,1 3,8 9 1,5,6,8
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
540
1478
2611
7189
2679
93887
15005
92911
48620
01787
36437
13173
49227
56672
84057
70068
296872
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 1,1 0,7 7 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 8 1,8,9,3,2,2 9,7,7 -
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
12
415
9967
7160
5779
0590
05881
16773
17365
55296
62249
88615
66863
40291
62873
32142
92566
188544
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,5,5 - - 9,2,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 7,0,5,3,6 9,3,3 1 0,6,1
xs

Xổ số Quảng Ngãi - XSQNG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
295
3434
1480
1552
5243
94438
72178
51675
99894
68095
22585
72980
14664
70451
98081
97933
202034
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - - 4,8,3,4 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1 4 5,8,5 0,5,0,1 5,4,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86