xs

XSQT Kết quả xổ số Quảng Trị

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
42
759
8459
0532
2233
8074
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
86888
60716
11976
12789
274609
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,9 1,1,3,6 2 2,3 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,9 7 4,6 8,9 9
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
96
401
3195
9714
1737
8319
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
07307
19087
36566
12551
627606
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,7,6 4,9 8 7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,1 5,5,6 - 6,7,7 6,5
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
48
937
8579
1886
5944
6430
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
32099
60393
49357
44061
192955
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- - 9 7,0,5 8,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 3,1,1 9 6,4 8,7,9,3
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
49
157
8551
8676
7613
8507
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
97098
40581
40496
70731
983396
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 3,1 - 8,4,1 9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,8,4 7 6 1 9,8,6,6
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
97
362
0955
1227
9473
2562
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
46343
70060
56792
02861
130076
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 0 7 9,0 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 2,2,0,1 3,6 6 7,8,1,2
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
49
883
6937
2640
2039
5774
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
36002
94846
10554
75250
434240
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 5,6,4 0 7,9,0 9,0,6,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,4,0 8 4 3 -
xs

Xổ số Quảng Trị - XSQT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
75
213
5664
6420
2028
2038
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
17824
20462
49561
16838
122909
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,9 3 0,8,4 8,8 2
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 4,2,1 5,9,7 4 3

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86