xs

XSST Kết quả xổ số Sóc Trăng

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
84
842
5825
9059
8601
5368
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
39678
48069
50876
58135
084716
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,5 6 5 5 2,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,3,7,8 8,9 1,2,8,6 4 -
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
65
178
4003
5892
0070
5968
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
88869
94860
35061
76555
531531
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,0,2 7,0 - 1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,5 5,8,0,9,0,1 8,0 3 2
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
31
366
5310
0424
3016
4812
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
57308
67141
30522
10681
107700
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,9,8,0 0,6,2,1,4 4,2 1 0,7,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 6 - 1 -
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
27
298
6959
3103
4846
9805
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
20451
58587
10456
33800
341328
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,5,0 4,8 7,5,8 1 6,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,7,1,6 3 - 7 8
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
34
672
6281
3032
0371
4789
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
35193
52039
56237
05680
449099
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 7,8 - 4,2,3,8,9,7 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8 - 2,1,2 1,9,0 3,9
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
16
833
2976
1706
4388
8588
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
09982
07470
29674
59251
713125
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,2 6,7 5 3,1 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 6,0,4 8,8,2,9,2 -
xs

Xổ số Sóc Trăng - XSST

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
389
6853
0238
7419
0486
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
79773
40365
91041
23143
300191
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,9 5 8,4,8 1,3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 3,9,5 7,3 9,6 8,1

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86