xs

XSTG Kết quả xổ số Tiền Giang

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
98
862
3157
4833
7066
5230
09979
95599
60095
63127
47445
40767
58451
00418
42254
59391
55110
300589
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 8,0 7 3,0 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,1,4 2,6,7 9 9 8,9,5,1
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
14
762
9057
3130
3724
9850
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
42857
42938
35309
33858
425171
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 4,0,7 4,9 0,8 7,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0,7,8 2 7,1 5 -
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
899
3006
4462
5122
7880
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
87309
89145
04196
76685
094895
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,2,9 2,9 2 2 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,5,8 2,5 - 0,5 9,6,5
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
81
362
6771
9478
5476
8151
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
29844
51297
82800
45805
710668
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7,0,5 6 8 - 4,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 2,0,8 1,8,6 1 2,2,7
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
18
851
6340
7273
3277
8739
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
22723
72074
43603
00309
647492
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,3,9 8 3 9,7 0,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 - 3,7,1,4 0,9 4,2
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
96
767
6837
7572
8765
2707
93594
80337
52171
92866
18887
97016
30933
18456
16016
55622
77677
413022
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 6,6 2,2 7,7,3 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 7,5,6 2,1,7 7 6,4
xs

Xổ số Tiền Giang - XSTG

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
07
992
9140
1159
7211
1652
58119
83998
95961
48419
92069
14697
01244
98889
44072
08479
11451
070271
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 1,9,9 - - 0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,2,1 1,9 2,9,1 9 2,8,7

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86