xs

XSTN Kết quả xổ số Tây Ninh

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
08
789
7850
1337
1510
5699
71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325
69532
89787
69154
19108
066425
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,6,8 0 5,5 7,2 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,4,7,4 - - 9,0,8,7 9,0
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
84
534
5376
0270
2772
2547
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
46732
62038
31075
02937
173171
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 9 2,2 4,2,8,7 7,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 4 6,0,2,6,5,1 4 5
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
15
349
6852
8430
8180
4711
82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094
14094
28644
38569
97419
023632
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 5,1,4,9 1 0,7,2 9,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2 9 0,2 0 2,4,4
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
30
665
7081
5914
5950
8911
49666
56531
58811
22087
33866
45173
89281
55388
46257
95488
72056
429638
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,1,1 - 0,1,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
0,7,6 5,6,6 3 1,7,1,8,8 -
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
37
906
7029
3220
4706
9615
67767
58881
24695
24726
53409
46738
63872
35852
88951
61985
83203
034992
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,6,9,3 5 9,0,6 7,8 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1 7 2 1,5 5,2
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
09
156
1430
1318
8002
2146
57909
55041
40341
54275
81483
96969
63913
15162
51764
29891
07404
406603
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,2,9,4,3 8,3 - 0 6,1,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
6 9,2,4 5 3 1
xs

Xổ số Tây Ninh - XSTN

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
13
792
1597
2158
5096
6959
31397
74247
52868
32146
52611
10781
22196
09836
64657
62932
22831
016976
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 3,1 - 6,2,1 7,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,9,7 8 6 1 2,7,6,7,6

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86