xs

XSTTH Kết quả xổ số Huế

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
45
339
8594
9348
8576
8225
83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885
73466
75246
88670
10228
663408
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,8 3 5,8 9,4 5,8,6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 6 6,1,1,0 2,5 4
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
65
558
9208
1712
8591
1395
05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
13597
29680
37573
44799
416593
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,4 2,2,0 8 - -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,2,3 5 3 7,0 1,5,7,9,3
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
852
5409
4722
4066
4091
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
76715
12340
35770
98792
081806
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9,6 5 2 - 0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,4 6,9,4,0 1,0 8,4,9 1,2
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
32
627
2173
0324
6037
1753
16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898
70432
56346
07693
27132
533609
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
9 8 7,4,5 2,7,6,2,2 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3 4 3,0 8 8,3
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
22
529
7400
3391
6405
9317
19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324
81829
86580
57747
57684
761434
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0,5 7,9 2,9,4,9 4 7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,8 5 - 9,0,4 1,5
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
71
357
6689
9794
2270
4124
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
99936
40669
46852
22977
968527
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1 9 4,7,7 2,6 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,2 9 1,0,9,7 9,6 4,1
xs

Xổ số Huế - XSTTH

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
41
189
1888
3335
7090
3514
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
49071
02898
31296
01306
208763
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6 4 - 5,6 1,0,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
- 1,2,3 9,1 9,8 0,3,8,6

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86