xs

XSTV Kết quả xổ số Trà Vinh

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
39
092
0821
6855
5787
1698
15102
42050
21245
01385
56052
53993
24525
16583
43735
13895
63451
893275
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
2 - 1,5 9,5 5
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,0,2,1 - 5 7,5,3 2,8,3,5
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
87
834
2465
9090
3817
8940
57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028
07341
78529
33616
85730
214903
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3 7,6 2,8,9 4,6,0 0,1
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 5 0 7,0,9 0
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
38
528
5734
6054
5028
3032
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
79714
32857
60201
15757
231231
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
3,1 9,4 8,8 8,4,2,1 -
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
4,1,7,7 4,4 - 6 0
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
46
932
5714
1310
1679
0922
68494
23052
37372
53744
01051
48185
58118
62492
87918
83567
85725
478525
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 4,0,8,8 2,5,5 2 6,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
2,1 7 9,2 5 4,2
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
87
599
6825
7567
8460
7260
17644
55526
72816
79757
78782
97719
43105
26838
44226
07450
23761
474416
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 6,9,6 5,6,6 8 4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7,0 7,0,0,1 - 7,2 9
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
08
201
0879
5153
8400
9118
73004
39588
26051
82408
27139
87993
46275
12799
79748
10228
56005
608857
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
8,1,0,4,8,5 8 8 9 8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
3,1,7 - 9,5 8 3,9
xs

Xổ số Trà Vinh - XSTV

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
91
167
5970
9373
7882
2773
27958
63384
00168
28400
02372
53731
71333
37481
19943
38110
35379
879953
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0 - 1,3 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
8,3 7,8 0,3,3,2,9 2,4,1 1

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86