xs

XSVT Kết quả xổ số Vũng Tàu

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
44
536
1281
1955
3907
0798
86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035
73067
84940
21435
97678
772661
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
7 0 - 6,5,5 4,0
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5 5,7,1 8 1,3 8,7,0,3
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
55
376
6314
9399
7271
2070
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
91490
05750
41682
69404
507876
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
6,4 4 9,5 6 6
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
5,6,0 - 6,1,0,6 9,2 9,0
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
41
619
6318
3540
4192
3759
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
12995
01038
94154
23491
959823
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
5 9,8 7,3 4,8 1,0,4
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4 8,1 - - 2,6,5,1
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
88
169
0592
5651
6101
4486
95185
14300
09863
84427
69063
90376
52342
31688
88844
74147
14616
629780
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,0 6 7 - 2,4,7
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1 9,3,3 6 8,6,5,8,0 2
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
43
459
1838
6264
8801
6078
16939
52606
83654
86663
20339
19563
45554
67761
78764
40700
55254
827561
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
1,6,0 - - 8,9,9 3
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
9,4,4,4 4,3,3,1,4,1 8 - -
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
51
583
3212
6184
9173
1089
71856
83031
11621
24642
96991
27911
32045
53942
41119
29421
19449
508148
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
- 2,1,9 1,1 1 2,5,2,9,8
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
1,6 - 3 3,4,9 1
xs

Xổ số Vũng Tàu - XSVT

G. Tám
G. Bảy
G. Sáu
G. Năm
G. Tư
G. Ba
G. Nhì
G. Nhất
G. ĐB
10
678
4796
4478
3995
2547
19688
05164
96339
52057
03823
35166
54695
01698
52493
05400
80395
625649
Đầu
0 1 2 3 4
Đuôi
0 0 3 9 7,9
Đầu
5 6 7 8 9
Đuôi
7 4,6 8,8 8 6,5,5,8,3,5

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Dò kết quả

Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86